BIP MJO - Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie


Wykazy zamówień w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie


   

III kwartał 2015

Nie udzielono zamówień

III i IV kwartał 2015

Nie udzielono zamówień

I kwartał 2016

Nie udzielono zamówień

 

II kwartał 2016

Nie udzielono zamówień

 

 

III kwartał 2016

 Nie udzielono zamówień

 


IV kwartał 2016

Nie udzielono zamówień

 
 

I kwartał 2017

 Nie udzielono zamówień


II kwartał 2017

Wykaz zamówień

 

III kwartał 2017

Nie udzielono zamówień

 

IV kwartał 2017

Nie udzielono zamówień

 

 

I kwartał 2018

Nie udzielono zamówień

 

II kwartał 2018

Wykaz zamówień


III kwartał 2018

Nie udzielono zamówień

 


IV kwartał 2018

Nie udzielono zamówień

 

 

I kwartał 2019

Nie udzielono zamówień

 

 II kwartał 2019
Wykaz zamówień

 

III kwartał 2019

Nie udzielono zamówień

 


IV kwartał 2019

 Nie udzielono zamówień

 

 

I kwartał 2020

Nie udzielono zamówień

 


II kwartał 2020

Wykaz zamówień