Inwentaryzacja

 

Inwentaryzacja stanowi ogół czynności zmierzających do ustalenia rzeczywistego stanu aktywów i pasywów jednostki na określony dzień.

Celem inwentaryzacji jest:

  1. doprowadzenie danych wynikających z ksiąg rachunkowych do zgodności ze stanem rzeczywistym, a tym samym zapewnienia wiarygodności tych danych,
  2. rozliczenie osób materialnie odpowiedzialnych lub współodpowiedzialnych za powierzone im mienie,
  3. dokonanie oceny przydatności składników majątku,
  4. przeciwdziałanie nieprawidłowościom w gospodarce majątkiem, a zwłaszcza powstawaniu różnic inwentaryzacyjnych, w szczególności niedoborów i szkód.

 

 

PLANY INWENTARYZACJI

 

Plan Inwentaryzacji na 2010 rok

 Plan Inwentaryzacji na 2011 rok:

 

Plan Inwentaryzacji na 2012 rok:

 

Plan Inwentaryzacji na 2013 rok:

 

 

Plan Inwentaryzacji na 2014 rok:

 

 Plan inwentaryzacji na 2015 rok:

 Plan inwentaryzacji na 2016 rok:

 

Plan inwentaryzacji na  2017 rok:

 

 

Plan inwentaryzacji na 2018 rok:

 

 

 Plan inwentaryzacji na 2019 rok:

 

 

Plan inwentaryzacji na 2020 rok:

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI PLANU INWENTARYZACJI:

 

 

 


 

 

 

 

 

  

 

 

 

Archiwum