Urząd Stanu Cywilnego
Symbol: SC
Adres siedziby: Lubelska 27, 30-003 Kraków
Telefon: 12-616-5519
Faks: 12-616-5520
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Dyrektor - Kierownik Usc: Edmund Olczak

Zakres działania:

sprawy przyjmowania oświadczeń mających wpływ na stan cywilny i rejestracji stanu cywilnego oraz wydawanie stosownych dokumentów.


Zarządzenie Nr 3966/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego


 


Uwagi:

INFOLINIA
nr telefonu: 12 616 55 15


 

    Obsługa osób niesłyszących:  


  • Marta Bieniarz-Wołoszyn, Inspektor, Referat USC dla dzielnic od XIV do XVIII (SC-05), pok. nr 324, os. Zgody 2,
  • Krystyna Gurgul, Inspektor, Referat Archiwum USC dla dzielnic od I do XIII (SC-04), pok. nr 106, ul. Lubelska 27,
  • Marta Kruszak, Inspektor, Referat Zagranicznych Aktów Stanu Cywilnego (SC-03), pok. nr 305, ul. Lubelska 27,
  • Barbara Kwiecień, Inspektor, Referat Rejestracji Bieżącej (SC-02), pok. nr 208, ul. Lubelska 27, 
  • Katarzyna Skrynkowicz, Inspektor, Referat Archiwum USC dla Dzielnic I-XIII (SC-04) pok. nr 212, ul. Lubelska 27

 Struktura wydziału:
Referat Organizacyjny - SC-01
Referat Rejestracji Bieżącej - SC-02
Referat Transkrypcji Zagranicznych Aktów Stanu Cywilnego - SC-03
Referat Archiwum Usc dla Dzielnic od I do XIII - SC-04
Referat Usc dla Dzielnic od XIV do XVIII - SC-05


Jak załatwić sprawę w Urzędzie -
Lista procedur realizowanych przez Urząd Stanu Cywilnego (26)


Wstecz