CZYŻYNY - OS. DYWIZJONU 303 I 2 PUŁKU LOTNICZEGO – Projekt planu, projekt ustaleń

 


Ponowne wykorzystanie informacji publicznej - odmienne zasadyPROJEKT został wykonany przez WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA - patrz: Zasady ponownego wykorzystywania informacjistrona bipPROJEKT WYŁOŻONY DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 10 czerwca do 10 lipca 2019 r.:


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu (ok. 18 MB)


Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag - patrz: Treść ogłoszeniastrona bippowrótPowrót do strony głównej planu  |  Zasady ponownego wykorzystywania informacjistrona bip