UWAGA WAŻNE!

W związku z awarią aplikacji nastąpiła czasowa zmiana sposobu publikowania Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa w dotychczasowej formie. Zarządzenia z datą podpisania wcześniejszą niż 29-03-2019 r. są publikowane i dostępne poniżej, jednak zawarte tam informacje nt. statusu, realizacji i powiązaniach (uchylenia, zmiany dot. innych aktów) mogą nie być kompletne [+ zobacz więcej]. Zarządzenia z datą podpisania późniejszą niż 28-03-2019 r. są publikowane i dostępne na tymczasowej stronie [+ link].

 Wyszukiwarka
Numer
Tytuł
Data podpisania
2344
w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie przez: KCI-Centrum Zabłocie Sp. z o.o., Krakowskie Centrum Inwestycyjne S.A. oraz KFAP - WSK S.A. na rzecz Gminy Miejskiej Kraków prawa użytkowania wieczystego działki ozn. nr 262/2 obr. 14 jedn. ewidencyjna Podgórze oraz prawa własności budynków, budowli i urządzeń na niej położonych w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości.
2004-12-31
Status aktu:
obowiązujące
Stan realizacji:
wykonano

 


 

W związku z awarią aplikacji od 02-03-2018 do 22-03-2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa podpisane w tym okresie były publikowane na tymczasowej stronie [+ link].

Obecnie wszystkie zarządzenia są publikowane i dostępne poniżej, jednak dla zarządzeń z okresu awarii metadane są zgodne z datą publikacji po usunięciu awarii