Wykaz rejestrów wydziału: ZA

L.p.
1
Symbol rejestru
1720
Nazwa
BIEŻĄCE AKTA AUDYTU
Sposób udostępniania

Na wniosek

Referat/oddział
pokaż pokaż

Zespół Audytu Wewnętrznego (ZA)

Pl. Wszystkich Świętych 3/4 Pok.

Zespół Audytu Wewnętrznego (ZA), Pl. Wszystkich Świętych 3/4

Pok. 214 Audytor Generalny - Krzysztof Pakoński

Pok. 215 Audytorzy:

Małgorzata Korzeń

Izabela Stobnicka

Piotr Mizia-Ossoliński

Jacek Mróz

Tel: 12 61-61-218

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu. (Dz. U. z 2015, poz. 1480).

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67. i Nr 27, poz. 140).

 
Widok rejestru z metką
L.p.
2
Symbol rejestru
1721
Nazwa
STAŁE AKTA AUDYTU
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Zespół Audytu Wewnętrznego (ZA), Pl. Wszystkich Świętych 3/4

Pok. 214 Audytor Generalny - Krzysztof Pakoński

Pok. 215 Audytorzy:

Małgorzata Korzeń

Izabela Stobnicka

Piotr Mizia-Ossoliński

Jacek Mróz

Tel: 12 61-61-218

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu. (Dz. U. z 2015, poz. 1480).

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67. i Nr 27, poz. 140).

 
Widok rejestru z metką
L.p.
3
Symbol rejestru
173
Nazwa
SZACOWANIE RYZYKA DLA REALIZACJI ZADAŃ
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Zespół Audytu Wewnętrznego (ZA), Pl. Wszystkich Świętych 3/4

Pok. 214 Audytor Generalny - Krzysztof Pakoński

Pok. 215 Audytorzy:

Małgorzata Korzeń

Izabela Stobnicka

Piotr Mizia-Ossoliński

Jacek Mróz

Tel: 12 61-61-218

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu. (Dz. U. z 2015, poz. 1480).

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67. i Nr 27, poz. 140).

 
Widok rejestru z metką

Dziennik zmian dokumentu

Pokaż metkę