Wykaz rejestrów wydziału: NW

L.p.
1
Symbol rejestru
8024
Nazwa
Analizowanie i ocenianie działalności zoz
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat ds. Nadzoru nad SPZOZ, Biuro Nadzoru Właścicielskiego, ul. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków. AGNIESZKA MULLER II piętro, pok 212 tel. 12 616-91-14, fax 12 616-58-89

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 i Dz. U. Nr 27, poz. 140). Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506). Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1510).

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
2
Symbol rejestru
8023
Nazwa
Nadzór nad placówkami służby zdrowia
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat ds. Nadzoru nad SPZOZ Biuro Nadzoru Właścicielskiego, ul. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków

GRAŻYNA JĘDRZEJEWSKA II p., pok. 212 telefon: 12 616- 94-94, fax 12 616-58-89, 

JUSTYNA HALBERDA-WILK II p., pok. 212 telefon: 12 616-94-91; fax 12 616-58-89; 

ANETA GRUDNIK II p., pok. 212, telefon: 12 616-94-93 , fax 12 616-58-89,

AGNIESZKA MULLER II p., pok. 212 telefon: 12 616- 91-14, fax 12 616-58-89,

MAŁGORZATA KOBYLAŃSKA II P., pok.212 telefon: 12 616-58-97, fax 12 616-58-89.

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 i Dz. U. Nr 27, poz. 140). Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 z późn. zm.).

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
3
Symbol rejestru
0231
Nazwa
Przystępowanie do spółek i fundacji
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Ds. Nadzoru nad Spółkami i Fundacjami, Biuro Nadzoru Właścicielskiego, ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków:

ARTUR POCIELEJ pok. 208, tel. 12 616-98-24, fax 12 616-58-89;

MARTA NOWAK-JANAWA pok. 209, tel. 12 616-98-29, fax 12 616-58-89;

AGNIESZKA KOŚCIÓŁEK pok. 209, tel. 12 616-99-19, fax 12 616-58-89;

ADRIAN LENARD pok. 209, tel. 12 616-99-42, fax 12 616-58-89;

MAGDALENA MIANOWSKA pok. 210, tel. 12 616-98-28, fax 12 616-58-89; 

 

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712). Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr. 14 poz. 67)

Procedury
Uwagi
pokaż pokaż

 

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych

 
Widok rejestru z metką
L.p.
4
Symbol rejestru
8021
Nazwa
Rady Społeczne ZOZ
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat ds. Nadzoru nad SPZOZ, Biuro Nadzoru Właścicielskiego ul. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków:

GRAŻYNA JĘDRZEJEWSKA II p., pok. 212 telefon: 12 616- 94-94, fax 12 616-58-89;

JUSTYNA HALBERDA-WILK II p., pok. 212 telefon: 12 616-94-91; fax 12 616-58-89; 

ANETA GRUDNIK II p., pok 212, telefon: 12 616-94-93 , fax 12 616-58-89;

AGNIESZKA MULLER II p., pok. 212 telefon: 12 616- 91-14, fax 12 616-58-89;

MAŁGORZATA KOBYLAŃSKA II P., po.k 212 telegon: 12 616-58-97, fax 12 616-58-89.

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 i Dz. U. Nr 27, poz. 140). Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 z późn. zm.).

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
5
Symbol rejestru
0232
Nazwa
Realizacja nadzoru właścicielskiego
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Ds. Nadzoru nad Spółkami i Fundacjami, ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków

AGNIESZKA KOŚCIÓŁEK pok. nr 209, tel. 12 616-99-19, fax 12 616-58-89;

ADRIAN LENARD pok. nr 209, tel. 12 616-99-42, fax 12 616-58-89;

MARTA NOWAK-JANAWA pok. 209, tel. 12 616-98-29, fax 12 616-58-89;

ARTUR POCIELEJ pok. 208, tel. 12 616-98-24, fax 12 616-58-89;

MAGDALENA MIANOWSKA pok. 210, tel. 12 616-98-28, fax 12 616-58-89;

EDYTA SKÓRA pok. 211, tel. 12 616-99-74, fax 12 616-58-89;


 

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712). Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr 14 poz. 67)

Procedury
Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych

 
Widok rejestru z metką
L.p.
6
Symbol rejestru
8020
Nazwa
Stan Prawny i Własnościowy ZOZ
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat ds. Nadzoru nad SPZOZ, Biuro Nadzoru Właścicielskiego, ul. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków:

GRAŻYNA JĘDRZEJEWSKA II p., pok. 212 telefon: 12 616- 94-94, fax 12 616-58-89;

 JUSTYNA HALBERDA-WILK II p., pok. 212 telefon: 12 616-94-91; fax 12 616-58-89; 

ANETA GRUDNIK II p., pok 212, telefon: 12 616-94-93 , fax 12 616-58-89;

AGNIESZKA MULLER II p., pok. 212 telefon: 12 616- 91-14, fax 12 616-58-89.

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 i Dz. U. Nr 27, poz. 140). Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 z późn. zm.).

 

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
7
Symbol rejestru
8011
Nazwa
Udział w programach i projektach zewnętrznych w zakresie Ochrony zdrowia
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat ds. Nadzoru nad SPZOZ, Biuro Nadzoru Właścicielskiego, ul. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków:

GRAŻYNA JĘDRZEJEWSKA II p., pok. 212 telefon: 12 616- 94-94, fax 12 616-58-89;

JUSTYNA HALBERDA-WILK II p., pok. 212 telefon: 12 616-94-91, fax 12 616-58-89.

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 i Dz. U. Nr 27, poz. 140). Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 z późn. zm.).

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
8
Symbol rejestru
8031
Nazwa
WSPÓŁDZIAŁANIE Z RÓŻNYMI JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI ZAJMUJĄCYMI SIĘ PROMOCJĄ ZDROWIA I EDUKACJĄ ZDROWOTNĄ
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat ds. Nadzoru nad SPZOZ Biuro Nadzoru Właścicielskiego, ul. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków

GRAŻYNA JĘDRZEJEWSKA II p., pok. 212 telefon: 12 616- 94-94, fax 12 616-58-89, 

JUSTYNA HALBERDA-WILK II p., pok. 212 telefon: 12 616-94-91; fax 12 616-58-89; 

ANETA GRUDNIK II p., pok. 212, telefon: 12 616-94-93 , fax 12 616-58-89,

AGNIESZKA MULLER II p., pok. 212 telefon: 12 616- 91-14, fax 12 616-58-89,

MAŁGORZATA KOBYLAŃSKA II P., pok.212 telefon: 12 616-58-97, fax 12 616-58-89. Referat Ds. Nadzoru nad Spzoz, Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 i Dz. U. Nr 27, poz. 140). Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 z późn. zm.).

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 
Widok rejestru z metką

Dziennik zmian WYKAZU rejestrów:

2020-05-06 13:37:42
DARIA SĘKOWSKA
 
Edycja
2020-05-06 13:36:28
DARIA SĘKOWSKA
 
Edycja
2020-05-06 13:36:13
DARIA SĘKOWSKA
 
Edycja
2020-05-06 13:35:57
DARIA SĘKOWSKA
 
Edycja
2020-05-06 13:35:28
DARIA SĘKOWSKA
 
Edycja
2020-05-06 13:35:09
DARIA SĘKOWSKA
 
Edycja
2020-05-06 13:34:20
DARIA SĘKOWSKA
 
Edycja
2020-05-06 13:33:55
DARIA SĘKOWSKA
 
Edycja
2019-07-09 12:18:47
GRAŻYNA JĘDRZEJEWSKA
 
Edycja
2019-07-09 12:15:24
GRAŻYNA JĘDRZEJEWSKA
 
Edycja
2019-07-09 12:12:33
GRAŻYNA JĘDRZEJEWSKA
 
Edycja
2019-07-09 12:09:53
GRAŻYNA JĘDRZEJEWSKA
 
Edycja
2019-07-09 11:50:00
GRAŻYNA JĘDRZEJEWSKA
 
Edycja
2019-07-09 11:46:54
GRAŻYNA JĘDRZEJEWSKA
 
Edycja
2019-06-28 15:18:23
DARIA SĘKOWSKA
 
Edycja
2019-06-28 10:57:27
DARIA SĘKOWSKA
 
Edycja
2019-05-22 15:05:08
DARIA SĘKOWSKA
 
Edycja
2019-05-22 15:04:17
DARIA SĘKOWSKA
 
Edycja
2019-05-22 15:03:14
DARIA SĘKOWSKA
 
Edycja
2019-05-22 15:01:58
DARIA SĘKOWSKA
 
Edycja
2019-05-22 15:00:45
DARIA SĘKOWSKA
 
Edycja
2019-05-20 12:34:23
DARIA SĘKOWSKA
 
Edycja
2019-05-20 12:18:11
DARIA SĘKOWSKA
 
Edycja
2019-05-18 17:40:54
ARTUR POCIELEJ
 
Edycja
2019-05-14 12:31:41
DARIA SĘKOWSKA
 
Edycja
2019-02-20 08:54:56
GRAŻYNA JĘDRZEJEWSKA
 
Edycja
2019-02-20 08:54:10
GRAŻYNA JĘDRZEJEWSKA
 
Edycja
2019-02-20 08:51:49
GRAŻYNA JĘDRZEJEWSKA
 
Edycja
2019-02-20 08:50:55
GRAŻYNA JĘDRZEJEWSKA
 
Edycja
2019-02-20 08:50:05
GRAŻYNA JĘDRZEJEWSKA
 
Edycja
2019-02-20 08:46:05
GRAŻYNA JĘDRZEJEWSKA
 
Edycja
2019-02-20 08:45:18
GRAŻYNA JĘDRZEJEWSKA
 
Edycja
2019-02-20 08:42:13
GRAŻYNA JĘDRZEJEWSKA
 
Edycja
2019-02-20 08:38:04
GRAŻYNA JĘDRZEJEWSKA
 
Edycja
2019-02-20 08:36:32
GRAŻYNA JĘDRZEJEWSKA
 
Edycja
2019-02-20 08:34:41
GRAŻYNA JĘDRZEJEWSKA
 
Edycja
2019-02-20 08:33:12
ANNA SZCZEPAŃSKA
 
Edycja
2019-02-20 08:32:00
GRAŻYNA JĘDRZEJEWSKA
 
Edycja
2019-01-21 12:43:16
ANNA SZCZEPAŃSKA
 
Edycja
2019-01-21 12:00:00
ANNA SZCZEPAŃSKA
 
Edycja
2019-01-21 10:22:18
ANNA SZCZEPAŃSKA
 
Edycja
2019-01-21 10:18:01
ANNA SZCZEPAŃSKA
 
Edycja
2019-01-21 10:16:34
ANNA SZCZEPAŃSKA
 
Edycja
2019-01-21 10:14:02
ANNA SZCZEPAŃSKA
 
Edycja
2019-01-21 10:11:52
ANNA SZCZEPAŃSKA
 
Edycja
2019-01-21 09:10:46
ANNA SZCZEPAŃSKA
 
Edycja
2019-01-21 09:04:00
ANNA SZCZEPAŃSKA
 
Edycja
2019-01-21 09:00:35
ANNA SZCZEPAŃSKA
 
Edycja

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MICHAŁ MARSZAŁEK - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
DARIA SĘKOWSKA
Data wytworzenia:
2019-01-21
Data publikacji:
2019-01-21
Data aktualizacji:
2020-05-06