Wykaz rejestrów wydziału: IR

L.p.
1
Symbol rejestru
7220
Nazwa
Ewidencja zatwierdzonych projektów zmian organizacji ruchu drogowego
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu, ul. Wielopole 1, 31-072 Kraków,

 

Referat Stałej Organizacji Ruchu, Kierownik Referatu ŁUKASZ WOJCIECHOWICZ, telefon: 12 616 5815

 

Referat Czasowej Organizacji Ruchu i Zezwoleń, Kierownik Referatu IZABELA DWORNIK, telefon: 12 616 5828

 

Referat Geometrii Dróg i Sterowania Ruchem, Kierownik Referatu ALEKSANDRA KROGULEC, telefon: 12 616 5813

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn.zm.).

 
Widok rejestru z metką
L.p.
2
Symbol rejestru
7221
Nazwa
Projekty zmian organizacji ruchu drogowego
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu, ul. Wielopole 1, 31-072 Kraków,

 

Referat Stałej Organizacji Ruchu, Kierownik Referatu ŁUKASZ WOJCIECHOWICZ, telefon: 12 616 5815

 

Referat Czasowej Organizacji Ruchu i Zezwoleń, Kierownik Referatu IZABELA DWORNIK, telefon: 12 616 5828

 

Referat Geometrii Dróg i Sterowania Ruchem, Kierownik Referatu ALEKSANDRA KROGULEC, telefon: 12 616 5813

 

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn.zm..

Procedury
Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 
Widok rejestru z metką

Dziennik zmian WYKAZU rejestrów:

2020-01-15 12:52:01
MARTA PORCZ
 
Edycja
2020-01-15 12:50:28
MARTA PORCZ
 
Edycja
2019-05-30 11:42:49
MARTA PORCZ
 
Edycja
2019-05-30 11:37:49
MARTA PORCZ
 
Edycja
2019-05-30 11:35:56
MARTA PORCZ
 
Edycja

 

Osoba odpowiedzialna:
ŁUKASZ GRYGA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MARTA PORCZ
Data wytworzenia:
2019-05-30
Data publikacji:
2019-05-30
Data aktualizacji:
2020-01-15