Prowadzenie i obsługa rejestru wyborców

Rejestr w: SA - Wydział Spraw Administracyjnych

Symbol rejestru
5010
Nazwa
Prowadzenie i obsługa rejestru wyborców
Sposób udostępniania

Rejestr wyborców udostępnia się do wglądu na wniosek, zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy w rejestrze.

Dane statystyczne o ilości wyborców uprawnionych do głosowania udostępniane na wniosek (procedura OR-02).

Zasady udostępniania określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1316 z późn. zm.)

 

Referat/oddział

Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych dla Dzielnic I - VII

31-549 Kraków, al. Powstania Warszawskiego 10

• informacja i załatwianie spraw – stanowiska 58-64, tel. 12 616 91 38, 12 616 92 51

 

Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych dla Dzielnic VIII - XIII,

30-552 Kraków, ul. Wielicka 28A

• Informacja i załatwianie spraw –– stanowiska 7-9 na I piętrze : 12 616 56 84, 12 616 56 85,

12 616 56 88, 12 616 56 87

 

Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych dla Dzielnic XIV - XVIII

31-949 Kraków, os. Zgody 2

• punkt informacyjny – pok. nr9 tel 12 616 8762, 12 616 8925 / fax.: 12 616 8724 czynny codziennie w godz. od 7.40 do 15.15

• Załatwianie spraw meldunkowych - pok. nr 18, tel: 12 616 87 32, 12 ) 616 87 35, 12 616 87 36,

 

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. kodeks wyborczy ( t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 684 z późn. zm)  rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1316 z późn. zm.).

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
TOMASZ POPIOŁEK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JOLANTA ŁABĘDŹ
Data wytworzenia:
2007-09-20
Data publikacji:
2013-04-22
Data aktualizacji:
2019-05-21

Dziennik zmian