Nakładanie obowiazku świadczeń osobistych na rzecz obronności i ich wykorzystywanie.

Rejestr w: OC - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Symbol rejestru
5565
Nazwa
Nakładanie obowiazku świadczeń osobistych na rzecz obronności i ich wykorzystywanie.
Sposób udostępniania

Dokumenty nie podlegają udostępnieniu. Dokumenty stanowiące tajemnicę służbową, oznaczone klauzulą "ZASTRZEŻONE" ( Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony" Dz.U.181 z 2004r.)

Referat/oddział

Referat Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej, os. Zgody 2, 31-949 Kraków MARIUSZ KACZMAREK os. Zgody 231-949 Kraków telefon: 12 616 5956

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. 2018 r. poz. 1459 z późn. zm.).

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. z 2004 r. Nr 229, poz. 2307 z późn. zm.).

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. 2011 nr 14, poz. 67 z późn.zm.).

 

Osoba odpowiedzialna:
BOGDAN KLIMEK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
PIOTR RUSOWICZ
Data wytworzenia:
2007-09-20
Data publikacji:
2007-09-20
Data aktualizacji:
2019-05-21

Dziennik zmian