WERSJA REJESTRU z dnia: 2019-05-22 15:00:43

Analizowanie i ocenianie działalności zoz

Rejestr w: NW - Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Symbol rejestru
8024
Nazwa
Analizowanie i ocenianie działalności zoz
Sposób udostępniania
Referat/oddział

Referat ds. Nadzoru nad SPZOZ, Biuro Nadzoru Właścicielskiego, ul. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków. AGNIESZKA MULLER II piętro, pok 212 tel. 12 616-91-14, fax 12 616-58-89

Podstawa prawna

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 i Dz. U. Nr 27, poz. 140). Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506). Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1510).

Uwagi

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.


Powrót

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MICHAŁ MARSZAŁEK - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
DARIA SĘKOWSKA
Data wytworzenia:
2019-01-21
Data publikacji:
2019-01-21
Data aktualizacji:
2020-05-06

Dziennik zmian rejestru:

2020-05-06 13:33:53
DARIA SĘKOWSKA
 Edycja
2019-05-22 15:00:43
DARIA SĘKOWSKA
 Edycja
2019-05-14 12:31:39
DARIA SĘKOWSKA
 Edycja
2019-01-21 10:18:00
ANNA SZCZEPAŃSKA
 Edycja
2019-01-21 10:17:13
ANNA SZCZEPAŃSKA
 Edycja