Egzekucja administracyjna prowadzona przez inne organy egzekucyjne

Rejestr w: EW - Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji

Symbol rejestru
3161
Nazwa
Egzekucja administracyjna prowadzona przez inne organy egzekucyjne
Sposób udostępniania
Referat/oddział

Referat ds. Zbiegów Egzekucji, Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Kraków.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 z późn. zm.).

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 850).

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych (Dz. U poz. 1804 z późn.zm.).

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych (tekst jedn.Dz. U. z 2017 r. poz. 1483).

 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).

 

Przepisy o ochronie danych osobowych oraz RODO.

Uwagi

Ograniczenie dostępu: wszelkie dane wynikające z postępowania podatkowego są objęte tajemnicą skarbową – art. 293 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.).

 

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych oraz RODO.

 

Do wglądu wyłącznie stronom postępowania oraz organom żądającym informacji o osobie na podstawie pisemnego, umotywowanego wniosku w związku z toczącym się przed tym organem postępowaniem (Sąd, Prokuratura, Policja).

Dane statystyczne udostępniane na wniosek.

 

Osoba odpowiedzialna:
AGNIESZKA KĘDZIERSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MARZENA RADZIKOWSKA
Data wytworzenia:
2015-05-11
Data publikacji:
2015-05-11
Data aktualizacji:
2020-04-29

Dziennik zmian