Zgromadzenia Publiczne

Rejestr w: OC - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Symbol rejestru
5310.1
Nazwa
Zgromadzenia Publiczne
Sposób udostępniania
Referat/oddział

KATARZYNA STELMACHOWSKA os. Zgody 2,
31-949 Kraków, pokój nr 213, telefon: 12 616 8917

Referat Ds. Bezpieczeństwa Publicznego, os. Zgody 2, 31-949 Kraków

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631.)

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. 2011 nr 14, poz. 67 z późn.zm.).

Procedury
Uwagi

W BIP MK są publikowane: aktualny wykaz zgłoszonych zgromadzeń publicznych, decyzje o zakazie zgromadzenia.

 

Osoba odpowiedzialna:
BOGDAN KLIMEK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
PIOTR RUSOWICZ
Data wytworzenia:
2013-04-23
Data publikacji:
2013-04-23
Data aktualizacji:
2019-05-21

Dziennik zmian