Prowadzenie ewidencji szkół niepublicznych

Rejestr w: EK - Wydział Edukacji

Symbol rejestru
4430
Nazwa
Prowadzenie ewidencji szkół niepublicznych
Sposób udostępniania

na wniosek (telefonicznie, pisemnie, e-mail, IDZ, osobiście)

Referat/oddział

Referat Szkół i Placówek Niesamorządowych, ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków

SYLWIA LURKA ul. Stachowicza 18,
30-103 Kraków, pokój nr. 612, telefon: 12 616 5240

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.),

2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej , jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).

Procedury
Uwagi

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
EWA CAŁUS - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
BEATA BATKO
Data wytworzenia:
2011-09-09
Data publikacji:
2013-04-22
Data aktualizacji:
2019-05-20

Dziennik zmian rejestru:

2019-05-20 09:51:27
BEATA BATKO
 Edycja
2018-12-12 14:36:06
BEATA BATKO
 Edycja
2018-05-25 09:00:54
BEATA BATKO
 Edycja
2018-03-28 11:23:58
BEATA BATKO
 Edycja
2017-03-22 08:59:20
KINGA HALUCH
 Edycja
2016-11-04 13:34:52
KINGA HALUCH
 Edycja
2016-11-04 12:29:43
KINGA HALUCH
 Edycja
2016-11-04 12:17:14
KINGA HALUCH
 Edycja
2016-11-04 12:16:00
KINGA HALUCH
 Edycja
2016-11-03 08:42:45
KINGA HALUCH
 Edycja
2016-07-01 10:25:10
KRZYSZTOF LEDNIOWSKI
 Edycja
2016-06-14 07:48:20
KINGA HALUCH
 Edycja
2016-04-18 13:59:01
KINGA HALUCH
 Edycja
2015-10-06 13:20:26
KINGA HALUCH
 Edycja
2015-05-20 13:52:55
KINGA HALUCH
 Edycja
2015-05-12 13:26:14
KINGA HALUCH
 Edycja
2014-03-03 12:28:12
KINGA HALUCH
 Edycja
2013-10-21 13:01:15
KINGA HALUCH
 Edycja
2013-04-22 11:22:00
KINGA HALUCH
 Edycja
2013-02-07 11:51:42
KINGA HALUCH
 Edycja