WERSJA REJESTRU z dnia: 2020-05-05 12:58:34

Przeznaczenie terenów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - Rejestr wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Rejestr w: BP - Wydział Planowania Przestrzennego

Symbol rejestru
6724
Nazwa
Przeznaczenie terenów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - Rejestr wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sposób udostępniania

Na wniosek

 

lub 

 

BIP MK

Referat/oddział

Wydział Planowania Przestrzennego
Pracownia Prac Studialnych
Adres: ul. Mogilska 41
31-545 Kraków
tel.: 12 616 8542;
e-mail: bp.umk@um.krakow.pl

Podstawa prawna
  • Art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
Procedury
Uwagi

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.


Powrót

 

Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA SZCZEPIŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
Data wytworzenia:
2007-09-20
Data publikacji:
2013-02-08
Data aktualizacji:
2020-07-01

Dziennik zmian rejestru:

2020-07-01 13:15:22
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2020-06-01 12:59:54
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2020-05-05 12:58:34
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2020-04-02 12:31:00
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2020-01-30 12:36:34
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2020-01-08 14:51:32
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2020-01-08 14:49:10
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2019-11-29 08:48:04
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2019-11-04 08:47:29
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2019-10-01 08:56:43
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2019-08-01 10:53:24
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2019-07-02 13:10:02
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2019-06-03 13:04:47
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2019-05-20 11:35:37
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2019-04-30 09:55:22
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2019-04-05 11:38:00
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2019-01-18 14:10:52
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2019-01-02 07:59:51
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2018-05-18 14:50:23
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2018-03-22 12:58:07
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2018-02-16 14:07:48
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2017-06-07 14:38:12
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2016-11-04 12:26:22
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2016-11-04 11:02:16
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2016-07-15 12:23:46
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2016-06-30 09:22:52
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2016-06-14 11:27:03
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2016-04-14 10:09:27
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2015-07-08 09:52:59
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2015-03-04 14:47:39
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2014-05-06 11:08:05
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2013-02-08 12:54:59
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2013-01-24 12:47:21
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2013-01-15 11:19:58
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja