WERSJA REJESTRU z dnia: 2020-05-25 09:08:56

Ustalanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Rejestr sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Rejestr w: BP - Wydział Planowania Przestrzennego

Symbol rejestru
6721
Nazwa
Ustalanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Rejestr sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Sposób udostępniania
Referat/oddział

Wydział Planowania Przestrzennego
Pracownia Prac Studialnych
Adres: ul. Mogilska 41
31-545 Kraków
tel: 12 616 8542
e-mail: bp.umk@um.krakow.pl

Podstawa prawna
  • Art. 10 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. f ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
Procedury

Powrót

 

Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA SZCZEPIŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
Data wytworzenia:
2007-09-20
Data publikacji:
2013-02-08
Data aktualizacji:
2020-06-15

Dziennik zmian rejestru:

2020-06-15 09:43:13
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2020-05-25 09:08:56
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2020-03-13 10:10:18
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2020-02-13 11:43:30
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2020-02-13 11:42:28
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2020-01-30 12:37:41
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2020-01-09 15:16:29
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2020-01-08 14:49:52
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2019-12-10 13:36:56
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2019-11-29 08:48:39
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2019-10-28 13:31:26
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2019-10-01 09:00:52
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2019-07-11 11:15:29
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2019-05-23 13:08:08
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2019-05-20 11:36:23
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2019-05-09 12:18:59
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2019-04-26 08:44:07
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2019-04-12 11:16:36
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2019-03-29 10:14:54
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2019-03-05 08:38:10
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2019-02-20 09:17:44
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2019-02-01 13:44:34
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2019-01-18 14:07:19
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2019-01-03 08:31:36
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2019-01-02 07:58:23
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2018-10-26 10:09:20
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2018-10-11 15:12:15
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2018-10-01 08:16:48
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2018-09-13 14:34:55
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2018-08-30 11:58:05
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2018-07-05 12:26:56
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2018-06-08 12:09:17
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2018-06-08 12:04:17
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2018-05-24 09:30:45
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2018-05-11 08:03:18
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2018-05-07 11:48:08
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2018-03-22 13:01:42
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2018-03-16 14:23:27
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-03-16 14:18:56
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-03-01 12:16:43
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2018-02-16 14:09:13
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2018-02-08 10:10:49
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2018-01-25 13:35:03
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2018-01-12 08:08:42
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2017-12-21 11:26:25
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2017-11-23 14:04:09
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2017-11-09 15:08:38
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2017-10-26 11:53:11
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2017-10-12 11:44:35
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2017-07-10 14:36:40
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2017-06-16 14:33:03
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2017-05-18 08:20:38
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2017-04-27 13:27:44
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2017-03-16 11:35:24
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2017-03-09 10:59:44
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2017-02-16 10:49:51
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2017-01-12 11:25:30
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2016-12-22 13:52:58
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2016-12-22 13:51:33
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2016-12-08 13:54:48
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2016-11-04 12:23:47
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2016-11-04 10:54:10
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2016-07-15 12:33:15
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2016-07-15 12:08:14
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2016-06-30 09:24:03
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2016-06-14 11:31:49
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2016-04-14 10:11:01
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2015-07-08 09:55:16
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2015-03-04 14:44:26
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2013-02-08 13:00:13
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2013-01-24 13:03:50
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2013-01-24 13:00:44
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2012-11-22 08:57:03
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2012-10-26 13:46:50
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2012-10-26 13:43:38
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja