BIP Archiwalny - A_POWPD (data archiwizacji: 2013-11-20, powód archiwizacji: ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR LIII/721/12 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 29 sierpnia 2012 r..)