BIP Archiwalny - A_POWPD (data archiwizacji: 2013-11-20, powód archiwizacji: ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR LIII/721/12 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 29 sierpnia 2012 r..)
Dokument archiwalny

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

"PRZYJAZNY DOM"

ul. Aleksandry 19

30-837 Kraków

 

 

Informacje publiczne nieopublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie jednostki. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.