Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miasta Krakowa

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza jest systemem służącym do przesyłania dokumentów i formularzy elektronicznych do urzędu.

 

W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miasta Krakowa dostępnej na platformie ePUAP, niezbędne jest spełnienie następujących warunków:

 

Załatwienie spraw następuje poprzez:

 

1. Dedykowane formularze usług - dotyczy części usług udostępnianych przez Urząd Miasta Krakowa

 

2. Formularz ogólny - dla pozostałej korespondencji

 

Pozostałe instrukcje dotyczące obsługi platformy ePUAP w zakresie: zakładania konta, wysłania dokumentów, podpisywania itp. znajdują się w dziale Pomoc serwisu ePUAP.

 

Strona główna elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej znajduje się pod adresem:

 

WAŻNE! Przed wysłaniem wniosku przez platformę ePUAP prosimy zapoznać się z wymaganiami dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu Miasta Krakowa.

 

Urząd Miasta Krakowa korzysta z Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) na ePUAP.


Adresy skrytek ePUAP Urzędu Miasta Krakowa wskazanych do przesyłania pism w formie dokumentów elektronicznych:

 

/UMKr/SkrytkaESP – podstawowy adres dla dowolnej korespondencji kierowanej do Urzędu Miasta Krakowa, podpisanej i niepodpisanej.


/UMKr/ServoPD
– adres dedykowany dla dowolnej korespondencji kierowanej do Urzędu Miasta Krakowa. Dokument musi być opatrzony podpisem elektronicznym spełniającym wymagania określone w ustawie o informatyzacji (kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis potwierdzony Profilem Zaufanym ePUAP).


/UMKr/ServoBP
– adres dedykowany dla korespondencji wyłącznie w zakresie w którym, zgodnie z przepisami szczególnymi, pisma nie wymagają podpisu. Pisma obsługiwane w takim trybie zostały wskazane za pomocą ikony 
na stronach BIP MK. Uwaga! wysłanie pisma nie wymaga podpisu elektronicznego ale podpis elektroniczny wymagany jest, aby odebrać odpowiedź wysłaną na adres skrytki ePUAP odbiorcy.

/UMKr/eZbiegi – adres dedykowany dla korespondencji wyłącznie na potrzeby komunikacji w zakresie zbiegów egzekucji.