Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa (BIP MK)


Oddział Społeczeństwa Informacyjnego
Wydział Organizacji i Nadzoru
Urząd Miasta Krakowa

ul. Wielopole 17a
31-072 Kraków

 

W przypadku pytań dotyczących treści treści publikowanej na danej stronie BIP Miasta Krakowa należy kontaktować się z wydziałem merytorycznym wskazanym w metce dokumentu poprzez:


Kontakt z Redakcją WYŁĄCZNIE w sprawie zapytań dotyczących funkcjonowania serwisu.


REDAKCJA BIP MK:

Beata Pych-Wala nr tel. 12 616 84 72

Elżbieta Makoś-Pacyga nr tel. 12 616 8279

Agnieszka Paździorek-Trybuła nr tel. 12 616 84 54

nr faksu: 12 616 14 44
e-mail: Redakcja BIP MK

 

 

 

KOORDYNATOR BIP Miejskich Jednostek Organizacyjnych (MJO):

nr tel. 12 616 84 92

nr faksu: 12 616 14 44
e-mail: BIP MJO

 

Kontakt z Koordynatorem BIP MJO w poniższych dniach oraz godzinach
- Poniedziałek 07:30-10:00

- Środa 08:00-10:00 oraz 13:00-15:00

- Piątek 13:00-15:00

 

 


ADMINISTRATOR BIP MK

Robert Skalny nr tel. 12 616 84 08

nr faksu: 12 616 14 44
e-mail: Redakcja BIP MK

 

Kontakt z Urzędem Miasta Krakowa e-mail: umk@um.krakow.pl

CENTRALNA INFORMACJA UMK: TEL.: 12 616 12 00,    12 616 12 07,    FAKS: 12 616 17 21 

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-04-24 13:25:43
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-03-13 09:29:34
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-03-13 09:29:12
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-02-12 14:11:54
AGNIESZKA MATYSZKOWICZ - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-01-14 15:14:56
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-01-14 15:14:27
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-08-03 14:03:41
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-05-21 15:43:04
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-03-02 11:20:05
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-02-09 09:42:59
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja