Dokument archiwalny

Małgorzata JANTOS

 

Radna bez przynależności do Klubu

 

Małgorzata JANTOS
Mandat z listy wyborczej Platformy Obywatelskiej z okręgu wyborczego Nr 2 (pięciomandatowego obejmującego Dzielnice II Grzegórzki, III Prądnik Czerwony). Otrzymała 1579 głosów.

 

Pracuje w Komisjach RMK:

- Edukacji

- Kultury i Ochrony Zabytków - Przewodnicząca Komisji

- Dyscyplinarnej

- Dialogu Obywatelskiego

 

"Małgorzata Jantos – absolwentka dwóch fakultetów; pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego. W przeszłości przedsiębiorca prowadzący przez 23 lata firmę. Za oryginalność działalności biznesowej i działalność charytatywną nagrodzona w 1994 roku Krakowskim Dukatem.

Autorka wielu prac naukowych, organizatorka konferencji naukowych i samorządowych.

Radna miasta IV, V, VI (wiceprzewodnicząca Rady Miasta Krakowa) i obecnej VII kadencji. W podsumowaniu VI kadencji otrzymała w rankingu Instytutu Aurea Libertas, Fundacji Obywatelskiej i Uniwersytetu Pedagogicznego oceniających pracę Rady Miasta drugie miejsce (www.rankingsamorzadowcow.pl).

Nagrodzona między innymi Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi; medalem Komisji Edukacji Narodowej."

 

Członek Krakowskiej Rady Pożytku Publicznego

 

delegat Rady Miasta Krakowa do współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 

Członek Jury Stypendiów Twórczych Miasta Krakowa

 

Członek Bractwa Mecenatu Kultury Krakowa

 

 

 

 

 

 

Dyżury

 

Oświadczenia majątkowe

 

Interpelacje radnych

 


 

Pracowała w komisjach:

 

- Promocji i Turystyki