Dokument archiwalny

Sesja numer CV  (27 Czerwiec 2018)


Posiedzenie nr 3  (4 Lipiec 2018r.)


Porządek posiedzenia


1. OTWARCIE POSIEDZENIA


2. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 38 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Mikołaja Zyblikiewicza Nr 5 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek oraz ustalenia wysokości bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2866


3. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 2/6 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922); jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 16 położonym na os. Na Wzgórzach w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2867


4. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 8 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Puszkarskiej Nr 3 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2868


5. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 25 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Bytomskiej Nr 16 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2869


6. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 7 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Królowej Jadwigi Nr 19/Jaxy Gryfity Nr 2 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2870


7. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 10 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Grzegórzeckiej Nr 4/ Gen. Józefa Dwernickiego Nr 1 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2871


8. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922); jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 18 położonym na os. Na Lotnisku w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2872


9. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 2/6 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922); jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 59 położonym przy ul. Prądnickiej w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2875


10. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz 922 z późn. zm.); jawność wyłączyła: Magdalena Owerko - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 11 położonym na os. Stalowym w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2876


11. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz 922 z późn. zm.); jawność wyłączyła: Magdalena Owerko - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 30 położonym na os. Szkolnym w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2877


12. Przekształcenie Samorządowego Przedszkola nr 95 im. Kornela Makuszyńskiego w Krakowie poprzez przeniesienie siedziby z ul. Żywieckiej 24 na ul. Kościuszkowców 6 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2889


13. Zmiana uchwały nr LXI/1336/16 w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2972


14. Udzielenie dotacji miejskim instytucjom kultury / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2915


15. Zwiększenie dotacji podmiotowej i udzielenie dotacji celowej miejskim instytucjom kultury / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2974


16. Przystąpienie Gminy Miejskiej Kraków do stowarzyszenia World Urban Parks / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2933


17. Rozpatrzenie petycji zgłoszonej przez Pana (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych: na podstawie o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Marta Kucharyk Kierownik Referatu Obsługi Sesji i Komisji RMK w Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa), dotyczącej zmian w przyznawaniu abonamentu postojowego / projektodawca Komisja Główna/ Druk nr 2905


18. Rozpatrzenie petycji zgłoszonej przez (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych: na podstawie o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Marta Kucharyk Kierownik Referatu Obsługi Sesji i Komisji RMK w Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa), w sprawie upamiętnienia wybitnych kobiet związanych z Krakowem: Kazimiery Bujwidowej, Jadwigi Sikorskiej - Klemensiewiczowej, Stanisławy Dowgiałło i Janiny Kosmowskiej, poprzez nazwanie ich imionami nowopowstających ulic i placów w Krakowie / projektodawca Komisja Główna/ Druk nr 2906


19. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie zabezpieczenia środków finansowych na program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa / projektodawca Klub Radnych PO/ Druk nr 2925


20. Zmieniająca uchwałę Nr CII/2657/18 z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 2924


21. Skarga na działanie Prezydenta Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Rewizyjna/ Druk nr 2929


22. Skarga na działanie Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury ? Dom Harcerza im. prof. A. Kamińskiego w Krakowie / projektodawca Komisja Rewizyjna/ Druk nr 2930


23. Skarga na Prezydenta Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Rewizyjna/ Druk nr 2953


24. Skarga na Prezydenta Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Rewizyjna/ Druk nr 2954


25. Skarga na Prezydenta Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Rewizyjna/ Druk nr 2955


26. Ustanowienie pomników przyrody na terenie miasta Krakowa

Na CVII sesji RMK /04-05.07.2018 r./ na wniosek formalny złożony przez Radnego W. Pietrusa Rada odesłała projekt do wnioskodawcy celem: 1/ uzgodnienia projektu uchwały przez RDOŚ, 2/ wprowadzenia niezbędnych zmian w projekcie uchwały wynikających z opinii prawnej /.

/ projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 298727. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu o innym przeznaczeniu niż mieszkalne oznaczonego Nr U4 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku przy ul. Józefa Dietla Nr 39 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz ustalenia wysokości bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2911


28. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 22 usytuowanego w budynku przy ul. Turka 15 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 72% bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2913


29. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 19 usytuowanego w budynku na os. Ogrodowym 17 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 66 % bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2914


30. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 8 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Szerokiej Nr 33 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2921


31. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu o innym przeznaczeniu niż mieszkalne oznaczonego Nr U3 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku przy ul. Józefa Dietla Nr 39 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz ustalenia wysokości bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2922


32. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego oznaczonego Nr 1A stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Szlak Nr 6 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2934


33. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego oznaczonego Nr 16A stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Basztowej Nr 15 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2935


34. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 23 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Rynek Kleparski Nr 4/ Basztowa Nr 15wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2936


35. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 7b stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Librowszczyzna Nr 8 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2937


36. Wyrażenie zgody przez Radę Miasta Krakowa na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 22 położonym przy ul. Kmieca w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2950


37. Zmiana uchwały Nr XXXIV/578/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie na podstawie dowodu rejestracyjnego samochodu osobowego w sytuacji wystąpienia przekroczenia określonych poziomów szkodliwych substancji w powietrzu / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2952


38. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 96 usytuowanego w budynku przy ul. Stefana Grota ? Roweckiego 57 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 78% bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2956


39. Rezolucja w sprawie dokonania zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 2932-R


40. Rezolucja w sprawie ustanowienia przepisów, które dawałaby samorządom możliwość regulowania kwestii działalności apartamentów turystycznych potocznie określanych jako AirBNB tak by funkcjonowanie ich w mieście nie było uciążliwe dla stałych mieszkańców miasta szczególnie w jego centrum / projektodawca Komisja Promocji i Turystyki / Druk nr 2938-R


41. Oświadczenia, komunikaty.


42. Zamknięcie sesji.