Dokument archiwalny

Krzysztof DUREK

Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość

Krzysztof DUREK
Mandat z listy wyborczej Prawa i Sprawiedliwości z okręgu wyborczego nr 5 (sześciomandatowego obejmującego Dzielnice - XII Bieżanów-Prokocim, XIII Podgórze). Otrzymał 2807 głosów.

 

Pracuje w Komisjach RMK:
- Praworządności - uchwała II/15/10 RMK
- Rodziny i Polityki Społecznej - uchwała II/16/10 RMK - Wiceprzewodniczący komisji - uchwała LVIII/800/12 RMK
- Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków - uchwała II/23/10 RMK
- Zespół opiniodawczy ds. wyboru ławników - uchwała XIX/225/11 RMK.
- do dokonania zniszczenia dokumentów złożonych w Radzie Miasta Krakowa przy zgłaszaniu kandydatów na ławników - uchwała XXXVIII/504/12 RMK.
- Ekologii i Ochrony Powietrza - uchwała LXXVII/1125/13

oraz:
- ds. Parcownii Twórczych na lata 2007-2011


Urodzony 12 października 1954 r. w Wodzisławiu; od 2009 roku emerytowany policjant, ostatnie 10 lat kierował zespołem policjantów prowadzących postępowania w sprawach zabójstw i napadów w Komendzie Wojewódzkiej Policji; w latach 1981-1990 wydalony ze służby, od grudnia 1982 do 1990 pracownik pomocy społecznej; odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski i medalem Pro Memoria Prasy Podziemnej; od kwietnia 2010 roku stały doradca Sejmowej Komisji Śledczej ds. Nacisków; żonaty jedno dziecko. W I Kadencji Rady Miasta Krakowa członek Komisji Praworządności spoza rady. Program działania: szeroko rozumiane problemy bezpieczeństwa, rewitalizacja mienia komunalnego. Hobby: spacery po górach, zapomniane zabytki, historia Małopolski w epoce średniowiecza, historia Azji środkowej.


Krzysztof.Durek@rmk.krakow.pl

 

Dyżury.

 

Oświadczenia majątkowe.

 

Interpelacje radnych.

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej - odmienne zasady