Dokument archiwalny

Kontakt

Jednostka odpowiedzialna za realizację Gminnego Programu:

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie

Zespół Interwencyjny MKRPA:

Przewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie:

Elżbieta Lechowicz

 
Dzień tygodnia
Godziny dyżuru
Miejsca dyżuru
poniedziałek 16-18 MCPU w Krakowie, ul. Rozrywka 1, pok. nr 3, tel. 12-411-41-21 w. 116
wtorek 9-11 MCPU w Krakowie, ul. Rozrywka 1, pok. nr 3, tel. 12-411-41-21 w. 116
środa 16-18 MCPU w Krakowie, ul. Rozrywka 1, pok. nr 3, tel 12-411-41-21 w. 116
czwartek 9-11 MCPU w Krakowie, ul. Rozrywka 1, pok. nr 3, tel 12-411-41-21 w. 116

 

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
ul. Rozrywka 1
31-419 Kraków
tel. 12-411-41-21 wew. 116

Działania profilaktyczno-edukacyjne dla szkół:

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
ul. Rozrywka 1
31-419 Kraków
tel. 12 411-41-21

Dział Profilaktyki i Edukacji
mailto:profilaktyka@mcpu.krakow.pl