Zasady gospodarowania nieruchomościami Miasta Krakowa określone zostały w następujących Uchwałach Rady Miasta Krakowa:


UCHWAŁA NR XV/99/03Rady Miasta Krakowa z dnia 7 maja 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Krakowa

 

UCHWAŁA NR CX/1099/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie sprzedaży lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków

 

Kompletna lista uchwał jest opublikowana w części Podstawy prawne

 

 

 

SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI uchwał objętych obowiązkiem sprawozdawczym