Dokument archiwalny


Rozstrzygnięcie konkursu na opracowanie założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji Krakowa.W przewidzianym terminie wpłynęły dwie prace konkursowe, złożone przez:
1. Pana Albina Ksieniewicza.
2. Zespół Autorski w składzie: Anna Agata Kantarek, Monika Gołąb-Korzeniowska, Elżbieta Kaczmarska, Maciej Motak, Maria Noworól, Aleksandra Tchórzewska.

Praca konkursowa nr 1 nie spełniła warunków formalnych, tym samym została wykluczona
z konkursu.
Praca konkursowa nr 2 spełniła wymagania formalne i rzeczowe, tym samym została nagrodzona zgodnie z Regulaminem konkursu.