Dziko żyjące zwierzęta


W granicach administracyjnych Miasta Krakowa występuje wiele gatunków dzikich zwierząt, również duże ssaki takie jak sarny czy dziki, które mogą powodować zagrożenie dla mieszkańców miasta. W związku z tym w 2007 r. zostało uruchomione całodobowe pogotowie interwencyjne d.s. zwierząt łownych. Pogotowie zakresem swoich obowiązków nie ingeruje w statutowe kompetencje Kół Łowieckich związane z prowadzeniem gospodarki zwierzyną.
Zadaniem pogotowia interwencyjnego jest między innymi: przeprowadzanie kontroli mających na celu wykrycie miejsc potencjalnego powstania konfliktów pomiędzy zwierzyną a mieszkańcami Krakowa, udzielanie pomocy zwierzynie i zapewnienie opieki weterynaryjnej w trakcie podejmowanych działań w przypadku wystąpienia takiej konieczności, uśmiercanie zwierzyny łownej w przypadkach konieczności bezzwłocznego zakończenia jej cierpień, w przypadkach uzasadnionych koniecznością sanitarną oraz w przypadkach nadmiernej agresywności powodującej zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego.

Na terenie Miasta Krakowa działa również całodobowe pogotowie ds. zwierząt podlegających ochronie gatunkowej.

Powiadamianie o zdarzeniach z udziałem zwierząt łownych i chronionych odbywa się poprzez:

 

  1. Straż Miejska Miasta Krakowa ul. Dobrego Pasterza 116, 31-416 Kraków, tel. (12) 411 00 45, 413 77 03, alarmowy 986
  2. Centrum Zarządzania Kryzysowego, ul. Rozrywka 26, 31-419 Kraków, tel. 12-616-59-99
  3. Wydział Kształtowania Środowiska UMK (w godz. 7:30-15:30), os. Zgody 2, 31-949 Kraków, tel. 12-616-88-89

 


Krocionogi