Pogotowie interwencyjne ds. dzikich zwierząt

Na terenie Krakowa działa całodobowe pogotowie ds. zwierząt łownych oraz całodobowe pogotowie ds. zwierząt podlegających ochronie gatunkowej.


Powiadamianie pogotowia o konieczności interwencji odbywa się całodobowo poprzez:

 • KM Policji w Krakowie (tel. 997),
   
 • Straż Miejską Miasta Krakowa (tel. 986),
   
 • Straż Pożarną (tel. 998),
   
 • Centrum Zarządzania Kryzysowego, ul. Rozrywka 26, 31-419 Kraków tel. 12-616-59-99, 
   
 • Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt (ul. Rybna 3, tel. 12-429-74-72, 12-429-92-41, tel. alarmowy czynny całą dobę - 0692-965-805),
   
 • Wydział Kształtowania Środowiska UMK (Os. Zgody 2, tel. 12-616-88-89 w godzinach pracy Urzędu).