Dokument archiwalny


Konkursy na udzielenie dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

 


Konkursy na udzielenie dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Gmina Miejska Kraków ogłasza do dnia 31 marca, co najmniej miesiąc przed terminem składania ofert, w sposób ogólnie przyjęty w Gminie Miejskiej Kraków, a także na stronach internetowych.

Ogłoszenie o konkursie zawierać będzie:
1) nazwę programu, na który beda udzielane dotacje,
2) łączną kwotę, jaką Gmnina Miejska Kraków przeznaczy na realizację wskazanego programu,
3) wzory ofert,
4) kryteria oceny ofert,
5) sposób obliczania dotacji,
6) termin składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu,
7) wzór umowy określający m.in. sposób rozliczenia dotacji,
8) wzór sprawozdania z wykonania zadania.


Ogłoszenie konkursu na rok 2009 

Wyniki konkursu na rok 2009


Ogłoszenie konkursu na rok 2008
Wyniki konkursu w 2008 roku

Zasady korzystania ze środków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Procedura WS-7 - Finansowanie ze środków Gminnego/Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla jednostek zewnętrznych, na podstawie wyboru złożonej oferty w konkursie 

Ogłoszenie konkursu na rok 2007
Wyniki konkursu w 2007 roku

Informacje

Urząd Miasta Krakowa - Wydział Kształtowania Środowiska 
Referat Funduszy Ekologicznych, Planowania i Realizacji Budżetu 
adres korespondencyjny: os. Zgody 2, 31 - 949 Kraków
telefony:  012 616 88 44,  012 616 88 45,  012 616 88 46, 012 616 88 48, 012 616 88 49, 012 616 88 50,  012 616 88 51   fax:  012 616 88 47 
wyslij maila