Współpraca Miasta Krakowa z ośrodkami polonijnymi na świecie

 

Zadanie to Urząd Miasta Krakowa realizuje od roku 1997. Działania i zamierzenia Biura Współpracy Zagranicznej w zakresie realizacji tego zadania można ująć w następujących grupach tematycznych:

 

  1. Współpraca z ośrodkami polonijnymi na Wschodzie.
  2. Współpraca z innymi ośrodkami polonijnymi na świecie.

Kraków wśród miast polskich zajmuje pozycję wyjątkową. W okresie zaborów był miejscem, w którym skutecznie prowadzono historyczną edukację Polaków. W okresie porozbiorowym zaś zachował i nadal zachowuje niesamowitą siłę wzbudzania w przybyszach dumy z pochodzenia i z przynależności do narodu polskiego. Ze względu na swoją tysiącletnią tradycję jest także symbolem wspólnoty kulturowej. W świetle tej niezwykłej roli, jaką Kraków wypełniał i wciąż pełni w kulturze polskiej, pielęgnowanie współpracy z ośrodkami polonijnymi to nie tylko zadanie promocyjne, lecz także rodzaj pewnej misji wobec Rodaków żyjących poza granicami Polski.

 

Archiwum:

Działania realizowane w ramach współpracy Miasta Krakowa z ośrodkami polonijnymi na świecie do roku 2008

Działania realizowane w ramach współpracy Miasta Krakowa z ośrodkami polonijnymi na świecie w roku 2009

Wizyty przedstawicieli Polonii w Krakowie w latach 2004-2008

Akcja Pomocy Represjonowanym Polakom na Białorusi

 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-01-08 10:40:45
IZABELA HAUPT
 Edycja
2018-03-28 10:06:24
IZABELA HAUPT
 Edycja
2017-03-24 09:06:07
IZABELA HAUPT
 Edycja
2016-04-08 11:40:22
IZABELA HAUPT
 Edycja
2015-03-23 11:34:06
IZABELA HAUPT
 Edycja
2014-03-25 15:12:05
IZABELA HAUPT
 Edycja
2013-03-18 11:37:45
IZABELA HAUPT
 Edycja
2012-06-06 12:22:29
IZABELA HAUPT
 Edycja
2011-12-14 09:09:41
IZABELA HAUPT
 Edycja
2011-12-14 09:06:36
IZABELA HAUPT
 Edycja