Dokument archiwalny

Działania realizowane w ramach współpracy Miasta Krakowa z ośrodkami polonijnymi na świecie do roku 2008

 

1. Współpraca z ośrodkami polonijnymi na Wschodzie.

2. Współpraca z innymi ośrodkami polonijnymi na świecie.

3. Współpraca Miasta Krakowa z organizacjami polskimi, powołanymi do utrzymywania kontaktów z Polonią na świecie (w tym głównie ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska"), w celu włączania się w pomoc dla Polonii lub organizację imprez kulturalno-promocyjnych - współorganizacja Światowego Zjazdu Polonii i Polaków w Krakowie w maju 2001 r.