Dokument archiwalny

Współpraca Miasta Krakowa z Polonią i Polakami poza granicami Polski w 2009 r.


Polonia i Polacy za granicą chętnie utrzymują serdeczną więź z Krakowem, historycznym matecznikiem polskości. Miasto Kraków ceni sobie zaangażowanie Polonii w promowanie Krakowa i jego partnerskiej współpracy z innymi miastami oraz organizacjami międzynarodowymi. W miarę swoich możliwości aktywnie wspiera polonijne wysiłki zmierzające do utrzymywania i zacieśniania więzi z krajem przodków oraz kultywowania polskich narodowych tradycji.


- wydarzenia kulturalne


• Prezentacja wystawy fotograficznej Małgorzaty i Jerzego Karnasiewiczów „Polska i Polacy na przełomie wieków" na Ukrainie. Składają się na nią zdjęcia powstałe w latach 1979-2007 r. Jest opowieścią o Polsce z perspektywy mieszkańców miast i miasteczek z końca XX i początku XXI wieku. Wystawa cieszyła się szczególnym zainteresowaniem wśród Polonii mieszkającej na Ukrainie. W 2008 r. ekspozycja była prezentowana w Charkowskim Obwodzie Konsularnym RP, a w 2009 r. w Zachodniej Ukrainie. Prezydent Miasta Krakowa wystosował list gratulacyjny dla Państwa Kornasiewiczów przesyłając wyrazy uznania dla ich działalności na rzecz Polonii oraz wzajemnego poznania się i zbliżenia narodów polskiego i ukraińskiego. Złożył również podziękowanie za promocję Krakowa.

• W dniach 5 sierpnia -20 września 2009 r., w Nowohuckim Centrum Kultury miała miejsce wystawa prac rosyjskiego malarza i grafika polskiego pochodzenia, Władysława Kowala. Artysta urodził się w 1949 r. we Władykaukazie. Żyje i tworzy w Wołgogradzie. Jego dziadkowie przyjechali do Władykaukazu z Krakowa. Z dumą opowiada o krakowskich korzeniach swojej rodziny. Na wystawie zaprezentował swoją bogatą i oryginalną twórczość malarską, jako twórca i przedstawiciel transformizmu w malarstwie oraz tzw. jubileryzmu (autor miniatur malarskich, malowanych przez szkło powiększające - 3 cm x 3 cm).


- wakacyjne pobyty dzieci polonijnych w Krakowie


• Stowarzyszenie „Wspólnota Polska" wraz z Urzędem Miasta Krakowa zorganizowała w dniach 10 - 19 czerwca 2009 r. wakacyjny wypoczynek w Krakowie dla 44-osobowej grupy dzieci z rodzin polskich na Białorusi.

• Miasto Kraków włączyło się - już po raz dziesiąty - w realizację wakacyjnego wypoczynku dla dzieci z rodzin polonijnych, organizowanego przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski w ramach akcji pn. „Podarujmy dzieciom lato". W dniach 20-31 lipca 2009 r. do Krakowa przyjechało ponad 120 dzieci z Litwy, Białorusi, Ukrainy i Królewca.


- pomoc repatriantom


• W dniu 20 lutego 2009 r. Prezydent Miasta Krakowa, Jacek Majchrowski, działając w imieniu Miejskiej Gminy Kraków, podpisał zaproszenia dla dwóch polskich rodzin - repatriantów z Gruzji i Kazachstanu - do osiedlenia się na terenie naszego miasta.


- sentymentalne podróże


• Już po raz dziesiąty Stowarzyszenie „Wspólne Korzenie" oraz Urząd Miasta Lublina we współpracy z Urzędem Miasta Krakowa, Częstochowy i Warszawy zorganizowały w dniach 10-21 kwietnia 2009 r., w ramach akcji „Wielkanoc w Polsce 2009", pielgrzymkę Polaków ze Wschodniej Syberii, z innych regionów Rosji oraz Kazachstanu.

• Lwowskie Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej od wielu już lat we współpracy z Urzędem Miasta Krakowa umożliwia Polakom mieszkającym we Lwowie wizytę w Krakowie. W 2009 r. grupa licząca 47 naszych rodaków, w ciągu 3 dni (29-31 sierpnia) miała okazję zwiedzić Kraków oraz Wieliczkę.


- udział przedstawicieli Polonii w nawiązywaniu i rozwijaniu partnerskich kontaktów


• Dzięki zaangażowaniu osób pochodzenia polskiego udało się doprowadzić do podpisania umowy o współpracy partnerskiej między Krakowem i San Francisco w dniu 9 lipca 2009 r.

• W dniach 23-26 kwietnia 2009 r. odbył się w Edynburgu (Wielka Brytania) Festiwal Kultury Polskiej. Organizatorami tego wydarzenia byli Konsulat Generalny RP w Edynburgu oraz polonijne Stowarzyszenie Festiwalu Kultury Polskiej, które powstało w czerwcu 2008 r. jako organizacja non profit.

• 4 grudnia 2009 r., w Sali Fontany Muzeum Historycznego Miasta Krakowa odbył się uroczysty koncert z udziałem krakowskich i frankfurckich muzyków z okazji 20-lecia Koła Przyjaciół Frankfurt - Kraków Towarzystwa Niemiecko-Polskiego we Frankfurcie.

• W dniach 1-3 lutego 2009 r. w Krakowie gościła oficjalna delegacja Miasta Innsbrucka, w której skład weszli Wiceburmistrz Innsbrucka Eugen Sprenger oraz jego małżonka, Maryla Sprenger, Polka z pochodzenia, która jest od wielu lat spiritus movens współpracy pomiędzy Krakowem i Innsbruckiem.


• Przez trzy dni, od 28 kwietnia do 1 maja 2009 r., w quiteńskim hotelu Dann Carlton odbywał się Festiwal Kultury Polskiej i Polsko - Żydowskiej, który przyciągał śpiewem, tańcem i tym, co najlepsze w polskiej kuchni. Organizatorem tego polskiego wydarzenia był krakowianin, Konsul Honorowy RP w Quito, Tomasz Morawski.