Adam KALITA

Klub radnych Prawo i Sprawiedliwość

 

Wiceprzewodniczący klubu

 

 Adam KALITA

 

Mandat z listy wyborczej Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość z okręgu wyborczego Nr 1 (obejmującego Dzielnice I STARE MIASTO, II GRZEGÓRZKI, III PRĄDNIK CZERWONY ). Otrzymał 2677 głosów.

 

Pracuje w Komisjach Rady Miasta Krakowa:

- Kultury i Ochrony Zabytków

- Budżetowa

- Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

- Edukacji

- Skarg, Wniosków i Petycji - Przewodniczący.

- Rewizyjnej

- Głównej.

 

 

Urodziłem się w 1955 roku w Krakowie. Jestem absolwentem Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, studiowałem także na Wydziale Historycznym Papieskiej Akademii Teologicznej.

 

W latach 1979 – 1980 uczestniczyłem w spotkaniach SKS i TKN. Od roku 1980 związałem się z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów. W latach 1980 – 1981 między innymi byłem członkiem Zarządu NZS UJ, szefem Komisji Kultury NZS UJ, uczestniczyłem w strajkach studenckich w roku 1981 w których pełniłem funkcję członka Komitetu Strajkowego na UJ oraz szefa Biura Strajku UJ. W 1981 roku byłem współzałożycielem i redaktorem naczelnym pisma NZS IFP UJ Gołębnik.

 

Po 13 grudnia 1981 roku związałem się z Studenckim Komitetem Obrony Demokracji. Od marca 1982 do 1984 roku współorganizowałem i byłem członkiem ścisłego kierownictwa Krakowskiej Komisji Wykonawczej NZS. W 1983 roku zostałem aresztowany za kierowanie podziemna organizacją na terenie Krakowa. Zwolniony zostałem z więzienia na mocy amnestii w lipcu 1983 roku.

 

W latach 1981 – 1984 współpracowałem z: strukturami podziemnej Solidarności miedzy innymi z RKS Solidarność, Arcybiskupim Komitetem Pomocy Wiezionym i Internowanym przy krakowskiej Kurii, organizowałem w podziemiu kursy historyczne dla młodzieży akademickiej i licealnej, przedstawienia teatralne, spotkania z polska literaturą. Współorganizowałem strajki absencyjne na krakowskich uczelniach, demonstracje na Rynku i w Nowej Hucie w 1983 roku. Od 1984 roku związałem się z strukturami podziemnej Solidarności w BJ UJ.

 

Byłem Radnym Miasta Krakowa w VI i VII kadencji w latach 2011 – 2018 roku z listy Prawa i Sprawiedliwości. Obecnie jestem Radnym Miasta Krakowa z listy Prawa i Sprawiedliwości. Jestem bezpartyjny.

 

Jestem współzałożycielem i członkiem Stowarzyszenia NZS 1980 oraz członkiem: Stowarzyszenia Rodzin Katyń 2010, Związku Więźniów Politycznych Okresu Stanu Wojennego, stowarzyszenia Wolność i Niezawisłość Obszar Południowy, stowarzyszenia Krakowski Klub Wtorkowy oraz Rady Honorowej projektu Nowa Huta – miasto pracy i walki, pamięci i Solidarności oraz Fundacji im. Janusza Kurtyki

 

Odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Wolności i Solidarności, Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości, Medal 100 – Lecie Odzyskania Niepodległości, Medal Komisji Edukacji Narodowej, odznaka Zasłużony Działacz Kultury, medal Na Straży Miasta Krakowa.

 

Mam troje dzieci. Interesuję się literatura piękną, teatrem, historią i filmem.

 

 

 

 

adam.kalita@rmk.krakow.pl

 

adaskal@post.pl

 

tel 507 505 465

 

Dyżury

 

Oświadczenia majątkowe

 

Interpelacje radnych

 

 

 

 

 

 

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej - odmienne zasady