Łukasz GIBAŁA

Klub radnych Kraków dla Mieszkańców

 

Przewodniczący klubu

 Łukasz GIBAŁA

 

Mandat z listy wyborczej Komitet Wyborczy Wyborców Łukasza Gibały „Kraków dla Mieszkańców” z okręgu wyborczego Nr 3 (obejmującego Dzielnice VI BRONOWICE, VII ZWIERZYNIEC, VIII DĘBNIKI). Otrzymał 7683 głosy.

 

Pracuje w Komisjach Rady Miasta Krakowa:

- Mienia i Rozwoju Gospodarczego

- Rewizyjnej

- Głównej.

 

Urodził się w 1977 roku w Krakowie. Doktorat z logiki napisał na University of Notre Dame w USA, a obronił na macierzystym Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest byłym radnym Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz posłem VI i VII kadencji Sejmu RP. Założył i przewodzi stowarzyszeniu Kraków dla Mieszkańców (do 2018 roku działającemu pod nazwą Logiczna Alternatywa dla Krakowa). Jest inicjatorem powołania think tanku, będącego zapleczem eksperckim klubu radnych Kraków dla Mieszkańców. W roku 2017 wydana została książka jego autorstwa pt. „Kraków. Nowa energia”, w której przedstawił swoją wizję rozwoju miasta. Jest przedsiębiorcą, właścicielem firmy produkującej m.in. filamenty do druku 3D.

www.gibala.pl

 

 

Główne cele w Radzie Miasta Krakowa:

• Zatrzymanie chaotycznej zabudowy Krakowa

• Zwiększenie powierzchni terenów zielonych w mieście

• Skuteczna walka ze smogiem, również komunikacyjnym

 

 

 

 lukasz.gibala@rmk.krakow.pl

 

Dyżury.

 

Oświadczenia majątkowe

 

Interpelacje radnych

 

 

Pracował w komisjach:

 

- Ekologii i Ochrony Powietrza - odwołany ze składu Komisji.

 

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej - odmienne zasady