Interpelacje i zapytania Radnych Miasta Krakowa - VIII kadencji

 

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w sprawach dotyczących gminy Radni mogą kierować interpelacje i zapytania do Prezydenta Miasta Krakowa.

 

Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy, zapytanie natomiast składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. Zarówno interpelacje, jak i zapytania powinny zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego ich przedmiotem oraz wynikające z nich pytania.

 

Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do Przewodniczącego Rady, który przekazuje je niezwłocznie Prezydentowi. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania Prezydent, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie.

 

Poniżej publikowana jest treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi. W sytuacji gdy w treści interpelacji, zapytań lub odpowiedzi występują informacje wymagające dokonania wyłączeń jawności dokonuje się ich wyłączenia podając podstawę prawną, zakres wyłączenia, osobę, która dokonała wyłączenia, a jeżeli dotyczy, nazwę podmiotu, na którego rzecz dokonano wyłączenia jawności.


Imię i nazwisko
Radnego
Interpelacja w sprawie Data otrzymania przez
Prezydenta Miasta Krakowa
Treść
interpelacji
Odpowiedź
na
interpelację
Łukasz
Gibała
Niegrabienia liści na terenie parków miejskich w Krakowie2019-11-06 PDFPDF
Łukasz
Gibała
Oświetlenia hulajnóg elektrycznych z wypożyczalni działających w Krakowie2019-11-05 PDFPDF
Łukasz
Gibała
Wykupu przez miasto fortu Bronowice wraz z terenem zielonym2019-11-04 PDFPDF
Łukasz
Gibała
Remontu ul. Krakowskiej2019-10-29 PDFPDF
Łukasz
Gibała
Stanu infrastruktury drogowej na bulwarze Kurlandzkim2019-10-29 PDFPDF
Łukasz
Gibała
Rozbudowy infrastruktury rowerowej wzdłuż al. Pokoju2019-10-29 PDFPDF
Łukasz
Gibała
Ochrony terenów zieleni na działkach nr 299/45, 299/46 obr. 7 Nowa Huta w okolicy ul. Stella Sawickiego2019-10-24 PDFPDF
Łukasz
Gibała
Kampanii informacyjnej dotyczącej nowych zasad segregacji odpadów w Krakowie2019-10-23 PDFPDF
Łukasz
Gibała,Łukasz
Maślona
Przekazania korespondencji UMK i kurii metropolitalnej w sprawie wydzielenia działek w Bronowicach oraz informacji o roszczeniach w stosunku do tych działek2019-10-23 PDFPDF
PDF
PDF
PDF
Łukasz
Gibała
Zmiany charakteru dolnej płyty ronda Mogilskiego na bardziej zielony oraz budowy w tym miejscu skateparku2019-10-23 PDFPDF
<<1234567891011121314151617181920>>

Wyszukaj interpelacje