Interpelacje i zapytania Radnych Miasta Krakowa - VIII kadencji

 

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w sprawach dotyczących gminy Radni mogą kierować interpelacje i zapytania do Prezydenta Miasta Krakowa.

 

Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy, zapytanie natomiast składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. Zarówno interpelacje, jak i zapytania powinny zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego ich przedmiotem oraz wynikające z nich pytania.

 

Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do Przewodniczącego Rady, który przekazuje je niezwłocznie Prezydentowi. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania Prezydent, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie.

 

Poniżej publikowana jest treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi. W sytuacji gdy w treści interpelacji, zapytań lub odpowiedzi występują informacje wymagające dokonania wyłączeń jawności dokonuje się ich wyłączenia podając podstawę prawną, zakres wyłączenia, osobę, która dokonała wyłączenia, a jeżeli dotyczy, nazwę podmiotu, na którego rzecz dokonano wyłączenia jawności.


Imię i nazwisko
Radnego
Interpelacja w sprawie Data otrzymania przez
Prezydenta Miasta Krakowa
Treść
interpelacji
Odpowiedź
na
interpelację
Łukasz
Gibała
kosztów zakupu koszy na śmieci w parku Reduta 2020-01-16 PDFPDF
Łukasz
Gibała
Instalacji stojaków rowerowych na Rynku Głównym2020-01-13 PDFPDF
Łukasz
Gibała
Organizacji ruchu pieszego i rowerowego przy budowie nowego mostu kolejowego2020-01-13 PDFPDF
Łukasz
Gibała
Biletów okresowych komunikacji miejskiej dla seniorów2019-12-24 PDFPDF
Łukasz
Gibała,Łukasz
Maślona,Jan
Stanisław
Pietras
Błędnego wskazania strefy parkowania2019-12-24 PDFPDF
PDF
PDF
Łukasz
Gibała
Utworzenia samorządowego żłobka w Dzielnicy VII Zwierzyniec2019-12-20 PDFPDF
Łukasz
Gibała
Praktyki lekarza rodzinnego w rejonie pl. Świętego Ducha2019-12-18 PDFPDF
Łukasz
Gibała
Braku chodników na obszarze Kościelnik, Górki Kościelnickiej i Wróżenic2019-12-17 PDFPDF
Łukasz
Gibała
Budowy nowych dróg w Łęgu w ramach kompensacji deweloperskich 2019-12-16 PDFPDF
Łukasz
Gibała
Kontroli nad dzikimi zwierzętami2019-12-13 PDFPDF
<<12345678910111213141516171819202122>>

Wyszukaj interpelacje