Interpelacje i zapytania Radnych Miasta Krakowa - VIII kadencji

 

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w sprawach dotyczących gminy Radni mogą kierować interpelacje i zapytania do Prezydenta Miasta Krakowa.

 

Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy, zapytanie natomiast składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. Zarówno interpelacje, jak i zapytania powinny zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego ich przedmiotem oraz wynikające z nich pytania.

 

Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do Przewodniczącego Rady, który przekazuje je niezwłocznie Prezydentowi. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania Prezydent, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie.

 

Poniżej publikowana jest treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi. W sytuacji gdy w treści interpelacji, zapytań lub odpowiedzi występują informacje wymagające dokonania wyłączeń jawności dokonuje się ich wyłączenia podając podstawę prawną, zakres wyłączenia, osobę, która dokonała wyłączenia, a jeżeli dotyczy, nazwę podmiotu, na którego rzecz dokonano wyłączenia jawności.


Imię i nazwisko
Radnego
Interpelacja w sprawie Data otrzymania przez
Prezydenta Miasta Krakowa
Treść
interpelacji
Odpowiedź
na
interpelację
Łukasz
Gibała
Utworzenia parku Słona Woda2020-07-07 PDFPDF
Łukasz
Gibała
Problemów z dopisaniem do spisu wyborców2020-07-01 PDFPDF
Łukasz
Gibała
Stanu drzew w ciągu al.3 Maja2020-07-01 PDFPDF
Łukasz
Gibała
Przystąpienia do zmiany mpzp Zesławice2020-06-29 PDFPDF
Łukasz
Gibała
Rozwiązywania zgromadzeń antyaborcyjnych2020-06-26 PDFPDF
Łukasz
Gibała
Przebudowy parku rzecznego Wilgi2020-06-25 PDFPDF
Łukasz
Gibała
Likwidacji barier architektonicznych2020-06-19 PDFPDF
Łukasz
Gibała
Pomiarów natężenia ruchu rowerowego2020-06-19 PDFPDF
PDF
Łukasz
Gibała
Ograniczenia ozdób świątecznych2020-06-19 PDFPDF
Łukasz
Gibała
Samorządowych placówek oświatowych na terenie Płaszowa2020-06-16 PDFPDF
<<12345678910111213141516171819202122232425
262728293031>>

Wyszukaj interpelacje