Tomasz DAROS

 Klub radnych Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska

 

 Tomasz DAROS

 

Mandat z listy wyborczej Komitetu Wyborczego Wyborców Jacka Majchrowskiego – Obywatelski Kraków z okręgu wyborczego Nr 1 (obejmującego Dzielnice I STARE MIASTO, II GRZEGÓRZKI, III PRĄDNIK CZERWONY). Otrzymał 1470 głosów.

 

Pracuje w Komisjach Rady Miasta Krakowa:

- Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych - Wiceprzewodniczący

- Promocji i Turystyki - Przewodniczący.

- Kultury i Ochrony Zabytków

- Infrastruktury

- Sportu i Kultury Fizycznej.

- Rewizyjnej

 

 

 

 

tomasz.daros@rmk.krakow.pl

 

Dyżury

 

Oświadczenia majątkowe

 

Interpelacje radnych

 

 

Pracował w komisjach:

 

- Ekologii i Ochrony Powietrza - odwołany ze składu Komisji.

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej - odmienne zasady