Interpelacje i zapytania Radnych Miasta Krakowa - VIII kadencji

 

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w sprawach dotyczących gminy Radni mogą kierować interpelacje i zapytania do Prezydenta Miasta Krakowa.

 

Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy, zapytanie natomiast składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. Zarówno interpelacje, jak i zapytania powinny zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego ich przedmiotem oraz wynikające z nich pytania.

 

Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do Przewodniczącego Rady, który przekazuje je niezwłocznie Prezydentowi. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania Prezydent, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie.

 

Poniżej publikowana jest treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi. W sytuacji gdy w treści interpelacji, zapytań lub odpowiedzi występują informacje wymagające dokonania wyłączeń jawności dokonuje się ich wyłączenia podając podstawę prawną, zakres wyłączenia, osobę, która dokonała wyłączenia, a jeżeli dotyczy, nazwę podmiotu, na którego rzecz dokonano wyłączenia jawności.


Imię i nazwisko
Radnego
Interpelacja w sprawie Data otrzymania przez
Prezydenta Miasta Krakowa
Treść
interpelacji
Odpowiedź
na
interpelację
Tomasz
Daros
Placu Nowego2020-05-13 PDFPDF
Tomasz
Daros
Projektu rządowego "Zdalna Szkoła"2020-04-22 PDFPDF
Tomasz
Daros
Pochylni dla osób niepełnosprawnych na Małym Rynku2020-03-04 PDFPDF
Tomasz
Daros
Mpzp Rogatka Warszawska2020-03-04 PDFPDF
Tomasz
Daros
Organizacji ruchu w rejonie wyjazdu z parkingu na pl. Na Groblach2020-03-04 PDFPDF
Tomasz
Daros
Utworzenia dodatkowych miejsc postojowych w rejonie al.29 Listopada2020-03-04 PDFPDF
Tomasz
Daros
Rocznicy śmierci Walentego Badylaka2020-02-27 PDFPDF
Tomasz
Daros
Przebudowy ul. Krakowskiej, węzła Stradom i mostu Piłsudskiego2020-02-27 PDFPDF
Tomasz
Daros
Planowanych zmian w organizacji ruchu i parkowania po zakończeniu przebudowy ul. Krakowskiej2020-02-27 PDFPDF
Tomasz
Daros
Remontu nawierzchni ul. Karmelickiej2020-02-27 PDFPDF
<<12345>>

Wyszukaj interpelacje