Interpelacje i zapytania Radnych Miasta Krakowa - VIII kadencji

 

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w sprawach dotyczących gminy Radni mogą kierować interpelacje i zapytania do Prezydenta Miasta Krakowa.

 

Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy, zapytanie natomiast składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. Zarówno interpelacje, jak i zapytania powinny zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego ich przedmiotem oraz wynikające z nich pytania.

 

Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do Przewodniczącego Rady, który przekazuje je niezwłocznie Prezydentowi. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania Prezydent, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie.

 

Poniżej publikowana jest treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi. W sytuacji gdy w treści interpelacji, zapytań lub odpowiedzi występują informacje wymagające dokonania wyłączeń jawności dokonuje się ich wyłączenia podając podstawę prawną, zakres wyłączenia, osobę, która dokonała wyłączenia, a jeżeli dotyczy, nazwę podmiotu, na którego rzecz dokonano wyłączenia jawności.


Imię i nazwisko
Radnego
Interpelacja w sprawie Data otrzymania przez
Prezydenta Miasta Krakowa
Treść
interpelacji
Odpowiedź
na
interpelację
Tomasz
Daros
Hulajnóg elektrycznych2019-09-26 PDFPDF
Tomasz
Daros
Remontu ul. Krakowskiej2019-07-29 PDFPDF
Tomasz
Daros
Odwzorowania zarysu dawnych murów obronnych Kazimierza2019-04-24 PDFPDF
Tomasz
Daros
Zmiany ogrzewania w budynkach należących do osób nieznanych z miejsca pobytu i kuratorów spadków2019-04-24 PDFPDF
Tomasz
Daros
przestrzeni dla pieszych na pl. Wolnica2019-03-27 PDFPDF
Tomasz
Daros
przejścia podziemnego pod skrzyżowaniem ul. Lubomirskiego i Rakowickiej2019-03-27 PDFPDF
Tomasz
Daros
lokalizacji ogólnodostępnych toalet w rejonie przystanku "Jubilat"2019-03-27 PDFPDF
Tomasz
Daros
Stanu ul. Rymarskiej2019-02-28 PDFPDF
Tomasz
Daros
Abonamentu mieszkańca2019-02-28 PDFPDF
Tomasz
Daros
Modernizacji boisk szkolnych położonych pomiędzy SP 38 i XIII LO2019-02-28 PDFPDF
<<12>>

Wyszukaj interpelacje