Dokument archiwalny
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2018/2/18 os. Piastów 32

1. Adres lokalu: KRAKÓW, OS. PIASTÓW 32

2. Tytuł prawny do lokalu: brak- wypowiedzenie umowy najmu *

3. Własność budynku: GMINA MIEJSKA KRAKÓW

4. Wielkość i struktura mieszkania:

2 POK. Z KUCHNIĄ

POW. UŻYTKOWA – 37,22 m2

KONDYGNACJA – II PIĘTRO

5. Wyposażenie techniczne: INSTAL. WODNA, KANALIZACYJNA, ELEKTR., CO., GAZ, ŁAZIENKA

 

6. Stan techniczny lokalu: BRAK DANYCH

7. Wysokość odszkodowania i opłat eksploatacyjnych: 292,92 zł + 223,01 zł

8. Wymogi, jakim powinien odpowiadać lokal uzyskany w drodze zamiany:

- Struktura i wielkość: pokój z kuchnią/aneksem kuchennym do 25 m2

- Wyposażenie techniczne: instal. wodna, kanaliac.,, elektr., co, łazienka

- Lokalizacja: Nowa Huta

- Inne: dobry standard

9. Data złożenia oferty: 9.07.2018 r.

 

OFERENT NIE JEST CHĘTNY DO ZAMIANY ZA SPŁATĘ ZADŁUŻENIA

 

Oferta jest ważna rok od daty złożenia

 

 

*UWAGA!

 

Wypowiedzenie umowy najmu zostało spowodowane zaległościami czynszowymi

w wysokości 30 054,65 zł podane na dzień 30.06.2018 r.

W przypadku lokali pozostających w zasobach Gminy Miejskiej Kraków, po zapłaceniu zaległości czynszowych wraz z odsetkami, istnieje formalna możliwość zamiany lokalu.

Zaległości mogą być wpłacone przez kontrahenta zamiany na konto depozytowe,

po sfinalizowaniu zamiany przechodzą automatycznie na konto stałe.

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
KATARZYNA IZDEBSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ELŻBIETA WÓJCIK-MACHEJEK
Data wytworzenia:
2018-07-11
Data publikacji:
2018-07-11
Data aktualizacji:
2018-07-11