Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE ds.AU-02-7.6730.2.385.2018.RKB

„Budowa zespołu mieszkaniowego wielorodzinnego z usługami w parterach składającego się z 2 lub 3 części naziemnych z garażem podziemnym i instalacjami wewnętrznymi wraz z układem placów i dróg wewnętrznych w tym drogi pożarowej dla budynków na działce nr 109/5 obr.1 Krowodrza oraz z przebudową i rozbudową infrastruktury technicznej oraz budową zjazdu na działce nr 284 obr. jw. (pas drogowy, ul. Lindego) w Krakowie”.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

AU-02-7.6730.2.385.2018.RKB                                                                                     Kraków, dnia 10.07.2018r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zmianami), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 10.09.2018r., postanowienia o zmianie terminu przewidzianego w K.p.a. do załatwienia sprawy w postępowaniu znak AU-02-7.6730.2.385.2018.RKB.

Na powyższe postanowienie zażalenie nie przysługuje.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 10.07.2018r.

 

Z treścią ww. postanowienia strona postępowania może zapoznać się w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, pokój nr 1, w godzinach przyjęć stron: poniedziałek - piątek w godz. 7.40 - 15.00.

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
RENATA KARENDAŁ-BRZEZIŃSKA
Data wytworzenia:
2018-07-11
Data publikacji:
2018-07-11
Data aktualizacji:
2018-07-11