Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE ds. AU-02-3.6730.2.150.2018.ŁOK

 "Strefa Aktywności Gospodarczej Igołomska-Południe (część zachodnia) – budowa układu drogowego (drogi, parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe, tereny zielone) z odwodnieniem, oświetleniem terenu, zewnętrznymi instalacjami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektroenergetyczną i teletechniczną oraz przełożeniem istniejących sieci jw. na działkach nr 1/21, 1/20 obr. 38 Nowa Huta przy ulicy Igołomskiej w Krakowie”

 

 

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

AU-02-3.6730.2.150.2018.ŁOK                                                              Kraków, dnia 03.07.2018r.

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 72 ust. 6 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt. 11 lit. c) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity, Dz. U. z 2017 r., poz. 1405), Prezydent Miasta Krakowa informuje, że w dniu 27.06.2018r. wydał decyzję nr AU-2/6730.2/821/2018 o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji p.n.: „Strefa Aktywności Gospodarczej Igołomska-Południe (część zachodnia) – budowa układu drogowego (drogi, parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe, tereny zielone) z odwodnieniem, oświetleniem terenu, zewnętrznymi instalacjami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektroenergetyczną i teletechniczną oraz przełożeniem istniejących sieci jw. na działkach nr 1/21, 1/20 obr. 38 Nowa Huta  przy ulicy Igołomskiej  w Krakowie”

 

 

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją zgromadzoną w sprawie w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa Rynek Podgórski 1, pokój nr 1, w godzinach przyjęć stron: w poniedziałek, we wtorek, w środę i piątek w godz.: 7.40 – 15.00.


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ŁUKASZ OKARMUS
Data wytworzenia:
2018-07-05
Data publikacji:
2018-07-05
Data aktualizacji:
2018-07-05