Dokument archiwalny
Przedłużenie konsultacji uchwały dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w Krakowie

Przedłużenie do 31 lipca 2018 r. terminu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Miejskie Centrum Dialogu, Wydział Rozwoju Miasta wraz z Biurem Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych informują o przedłużeniu do 31 lipca 2018 r. konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Projekt uchwały ma na celu regulację zakresu i formy konsultacji, inicjowania konsultacji, zasad wnioskowania o wszczęcie konsultacji, trybu ich przeprowadzania, zasad informowania o konsultacjach oraz zasad przygotowywania raportów z konsultacji.

Uwagi do konsultowanego dokumentu wraz z załącznikami można składać w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego):

1. poprzez formularz konsultacji (wersja w pliku doc.), który można dostarczyć osobiście lub pocztą z czytelnym, odręcznym podpisem na adres: Miejskie Centrum Dialogu Ul. Bracka 10 31-005 Kraków  Biuro Miejskiego Ośrodka Inicjatyw Społecznych os. Centrum C 10 31-931 Kraków z podpisem: „Konsultacje społeczne – projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji”.

2.  poprzez wysłanie skanu formularza z czytelnym podpisem na adres: dialoguj@um.krakow.pl  z podpisem: Konsultacje społeczne – projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji”. 3. wypełnienie formularza online.

 

Pliki do pobrania:

 

- Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;

 

- Zarządzenie nr 1274/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21.05.2018 r. w sprawie uruchomienia konsultacji społecznych z inicjatywy Prezydenta Miasta Krakowa w przedmiocie projektu aktu prawa miejscowego w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;

 

- Formularz konsultacyjny.


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
RAFAŁ KULCZYCKI - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MARCIN SIGMUND
Data wytworzenia:
2018-07-03
Data publikacji:
2018-07-03
Data aktualizacji:
2018-07-05