Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Krzewowa w Krakowie, na działkach nr 85/3 i 85/4 obr.4 Podgórze.

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-5.6743.6.115.2018.ŁŚW

Na podstawie art. 30a pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia „Budowy sieci wodociągowej na działce nr 85/3 i 85/4 obr.4 Podgórze przy ul. Krzewowej w Krakowie”.

 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ŁUKASZ ŚWIT
Data wytworzenia:
2018-07-03
Data publikacji:
2018-07-03
Data aktualizacji:
2018-07-03