Informacja o wniesieniu sprzeciwu / Decyzja Nr 17/6743.7/2018 / ul. Narcyza Wiatra 3 / dz. nr 235, obr. 22, j. ewid. Nowa Huta

Informacja o wniesieniu sprzeciwu

AU-01-3.6743.7.51.2018.BLE

Na podstawie art. 30a pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa w dniu 29.06.2018 r., decyzją nr 17/6743.7/2018 wniósł sprzeciw wobec zgłoszenia:

 „rozbiórki i odbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 235, obr. 22, jedn. ewid. Nowa Huta przy ul. Narcyza Wiatra 3 w Krakowie”.

 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
BEATA LEŚNIAK
Data wytworzenia:
2018-07-02
Data publikacji:
2018-07-02
Data aktualizacji:
2018-07-02