Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ulic Przyzby - ul.Sąsiedzka na dz. nr 743/13, 743/48, 743/46 oraz 743/44 obr.33 Podgórze.

AU-01-5.6743.7.37.2018.AŹR

Na podstawie art. 30a pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia „ZGŁOSZENIE PRZEBUDOWY OSIEDLOWEJ SIECI CIEPLNEJ ZE ŚREDNIC 2XDN80/160MM, 2XDN50/125MM,2XDN40/110MM NA ŚREDNICĘ 2XDN125/225MM, NA DZIAŁKACH EWIDENCYJNYCH NR743/13, 743/48, 743/46 ORAZ 743/44 OBR.33 PODGÓRZE W REJONIE ULIC PRZYZBY -  UL.SĄSIEDZKIEJ W  KRAKOWIE.

 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ŁUKASZ ŚWIT
Data wytworzenia:
2018-06-29
Data publikacji:
2018-06-29
Data aktualizacji:
2018-06-29