Informacja o wniesieniu sprzeciwu ul. Brucknera na dz. 272, 283/1, 277, 274 obr. 40 Podgórze i dz. 6, 7/1, 7/2, 489 obr. 71 Podgórze.

AU-01-5.6743.6.81.2018.ŁŚW

Na podstawie art. 30a pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r., poz. 1202) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa wniósł sprzeciw wobec zgłoszenia „Budowy sieci wodociągowej PEΦ110 mm na dz. 272, 283/1, 277, 274 obr. 40 Podgórze i dz. 6, 7/1, 7/2, 489 obr. 71 Podgórze, oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej Φ250mm, na dz.:, 272, 283/1, obr. 40 Podgórze i dz. 6, 7/1, 7/2, 489 obr. 71 Podgórze, w Krakowie przy ul. Brucknera”.

 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ŁUKASZ ŚWIT
Data wytworzenia:
2018-06-29
Data publikacji:
2018-06-29
Data aktualizacji:
2018-06-29