Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Dróżka / dz. 437/6 / obr. 92 Podgórze

 

 

AU-01-2.6743.7.40.2018.ASR                                          

 

 

 

Na podstawie art. 30a pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z Dz. U. z 2017 r., poz. 1332  z poźn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia:

„Rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej dla budowy budynku jednorodzinnego, mieszkalnego na działce nr 437/6, obr. 92 Podgórze w Krakowie przy ul. Dróżka”

 

 

 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ANNA STOKŁOSA-ROŻEK
Data wytworzenia:
2018-06-29
Data publikacji:
2018-06-29
Data aktualizacji:
2018-06-29