Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, w rejonie ul. Smętnej w Krakowie, na dz. nr 1091, 891/6 obr. 34 Krowodrza

AU-01-1.6743.6.95.2018.MLE

Na podstawie art. 30a pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity, Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia budowy:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN25cm kam. na odcinku S0-S-2 o długości L=65m, wraz z siecią wodociągową DN100 żel. sfer. na odcinku W-W1 o długości L=78,50m, w rejonie ul. Smętnej w Krakowie, na dz. nr 1091, 891/6 obr. 34 Krowodrza”

 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MAREK LEGUTKO
Data wytworzenia:
2018-06-21
Data publikacji:
2018-06-21
Data aktualizacji:
2018-06-21