Dokument archiwalny
Konsultacje społeczne dotyczące sporządzenia Operatu Uzdrowiskowego dla Osiedla Uzdrowisko Swoszowice

W związku z pracami w zakresie sporządzenia Operatu Uzdrowiskowego dla Uzdrowiska Kraków Swoszowice, uprzejmie informuję, że Firma Ekolog Sp. z o.o. (wykonawca Operatu) przeprowadzi Konsultacje społeczne dotyczące sporządzania Operatu Uzdrowiskowego dla Osiedla Uzdrowisko Swoszowice zgodnie z realizacją Umowy Nr W/I/794/BZ/153/2017 z dn. 28.02.2017r.

 

1) 3 lipca 2018r. (wtorek) Konsultacje z Radą i Zarządem Dzielnicy X Swoszowice oraz mieszkańcami Dzielnicy X Swoszowice. Konsultacje społeczne odbędą się w Restauracji Parkowa przy ul. Kąpielowej 70 w Krakowie o godz. 17.00.

 

2) 4 lipca 2018 r. (środa) Konsultacje z Komisją Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskową Rady Miasta Krakowa oraz Uzdrowiskiem Kraków Swoszowice sp. z o. o., odbędą się w sali Dietla Urzędu Miasta Krakowa mieszczącego się na pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie o godz. 9.00.

 

3) 4 lipca 2018r. (środa) Konsultacje z krakowskimi samorządami zawodów medycznych, (tj. Okręgową Izbą Aptekarską, Okręgową Izbą Lekarską, Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych, Krajową Izbą Fizjoterapeutów) oraz Krakowską Radą Zdrowia, Naczelnym Lekarzem Uzdrowisk Województwa Małopolskiego, Konsultantem Wojewódzkim ds. Balneologii i Medycyny Fizykalnej, Zespołem ds. Uzdrowisk Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie, Małopolskim Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska. Konsultacje społeczne odbędą się w sali im. Józefa Dietla (główny budynek) Urzędu Miasta Krakowa mieszczącego się na pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie o godz. 10.00.

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MICHAŁ MARSZAŁEK - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
ANNA SZCZEPAŃSKA
Data wytworzenia:
2018-06-20
Data publikacji:
2018-06-20
Data aktualizacji:
2018-07-02