Dokument archiwalny
Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/415/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kraków

Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723) do wzięcia udziału konsultacjach projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/415/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kraków.

 

Konsultacje odbywać się będą w dniach 11 czerwca 2018r. do 25 czerwca 2018r.

 

Więcej informacji dostępne pod linkiem.


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
WACŁAW SKUBIDA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
PAWEŁ MIETECKI
Data wytworzenia:
2018-06-11
Data publikacji:
2018-06-11
Data aktualizacji:
2018-06-11