Dokument archiwalny
Informacja dotycząca wyników konkursu na wykonanie projektu stoiska handlu obwoźnego w dwóch wariantach dla handlu obwarzankami oraz handlu pamiątkami na terenie Parku Kulturowego Stare Miasto w Krakowie po pierwszym etapie Konkursu.

Na adres Organizatora konkursu w terminie do 17 kwietnia br. wpłynęło łącznie 36 projektów konkursowych z czego Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem nr 676/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16.03. 2018 r. wybrała pięć prac wyróżnionych do drugiego etapu konkursu.

 

Lista wybranych pięciu prac wyróżnionych do drugiego etapu konkursu na wykonanie projektu stoiska handlu obwoźnego w 2 wariantach – dla handlu obwarzankami oraz dla handlu pamiątkami na terenie Parku Kulturowego Stare Miasto w Krakowie wraz z siedmiocyfrowym kodem nadanym przez pięciu wyróżnionych uczestników konkursu:

 

0 3 0 5 1 9 8
8 3 0 3 3 1 0
s i e d e m 7
7 5 2 3 2 8 0
7 0 7 7 9 8 0

 

Uczestnicy pięciu wyróżnionych projektów, którzy zostali zakwalifikowani do drugiego etapu Konkursu powinni dostarczyć opakowania konkursowe w nieprzekraczalnym terminie do 14 maja 2018 r. do godz. 15.00 do siedziby Organizatora konkursu zgodnie z przepisami § 6 Regulaminu Konkursu.

 

Wszystkim pozostałym Uczestnikom konkursu dziękujemy za zaangażowanie i udział w konkursie.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
KATARZYNA OLESIAK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
BOGUSŁAWA PRESZ
Data wytworzenia:
2018-04-25
Data publikacji:
2018-04-25
Data aktualizacji:
2018-04-25